Akcijski načrt zagovorništva za hojo

Hoja je v mestu veliko več kot zgolj pot; prispeva k zdravju in zmanjšanju ogljičnega odtisa, omogoča razvoj lokalnega gospodarstva in ustvarjalnih dejavnosti ter utrjuje povezanost med ljudmi.

Da bi se lažje odločali za hojo, moramo vzpostaviti kulturo, v kateri lahko ljudje izberemo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in sprostitve. Potrebujemo hoji prijazna mesta, kjer so poti varne, storitve so blizu, javni prostor je prijeten in zelen, za daljše poti pa z veseljem uporabimo javni prevoz. Za to so potrebni ukrepi na različnih področjih in ravneh, pri njih pa morajo sodelovati zelo različni akterji.

Danes se srečujemo z zgolj načelno podporo hoji na eni strani ter z razdrobljenostjo ali celo odsotnostjo ustreznih ukrepov po različnih področjih in ravneh upravljanja na drugi strani. Zato je potrebno spodbuditi sistematično podporo hoji kot obliki mobilnosti na kratke razdalje ter povezati akterje, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov. Poleg tega pri nas pešci, kot najširša skupina udeležencev v prometu, nimajo predstavniških organizacij, ki bi zastopale njihove interese in pravice v procesih odločanja. Zaradi obojega, potrebe po sistemski podpori hoji kot obliki mobilnosti na eni strani ter pomanjkanja zastopanja pešcev v procesih odločanja na drugi potrebujemo stalno in aktivno zagovorništvo za hojo.

Akcijski načrt zagovorništva za hojo je nastal v okviru projekta Pešec in se vpenja v globalno gibanje za hojo, ki se najbolj odločno udejanja skozi aktivnosti Mednarodne federacije pešcev (IFP – International Federation of Pedestrians) in mednarodne organizacije Walk21. V njenem okviru je nastala tudi Mednarodna listina za hojo, ki v viziji nudi tudi krovni cilj zagovorništva za hojo:

Akcijski načrt postavlja prvi okvir aktivnosti zagovorništva za hojo kot prometno prakso pri nas. Cilji akcijskega načrta izhajajo iz ciljev projekta Pešec. Z aktivnostmi želimo izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse, spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš in povezati organizacije in deležnike na področju hoje.

Aktivnosti zagovorništa, ki so predvidene v akcijskem načrtu so nastale na podlagi pogovorov med zainteresiranimi organizacijami na srečanjih organizacij v marcu in septembru 2019. Aktivnosti smo razdelili v pet sklopov: (1) Razumevanje, (2) Ozaveščanje, (3) Predpisi, (4) Načrtovanje in projektiranje in (5) Zavezništva in podpora. Načrt zajema obdobje 2019 in 2020 in se bo letno nadgrajeval.

 

Fotografija: Plakat ZEBRA avtorjev Tjaše Derstvenšek in Nika Matka na zaključni konferenci Akitvno v šolo v Mariboru / Foto: Gregor Salobir

 

 

 

 

 

 

 

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri