Blejska občina izboljšuje šolske poti

Urejanje šolskih poti dobiva v okviru prizadevanj za zdravje šolarjev in za trajnostno mobilnost nove dimenzije. Vse bolj pomembno postaja, kakšni so na šolskih poteh pogoji za hojo, kolesarjenje in vožnjo s skiroji. Tega se dobro zaveda občina Bled, s katero IPoP v okviru programa Aktivno v šolo sodeluje pri načrtovanju varnih šolskih poti, primernih za aktivne prihode otrok v šolo.

Blejske šole, osnovna šola dr. Josipa Plemlja ima dve podružnični šoli v Ribnem in Bohinjski Beli, so januarja letos že posodobile načrte svojih šolskih poti. Matična šola je v preteklosti z občino že reorganizirala promet in z enosmernim prometom na dovozni cesti izboljšala prometno varnostne razmere v neposredni okolici šole. Šola se, podobno kot številne druge slovenske šole, še vedno sooča z veliko zgostitvijo osebnih vozil pred vhodom v šolo tik pred začetkom pouka, medtem ko je vhod za starejše šolarje organiziran z zadnje strani šole. Šola se aktivno vključuje v različne projekte promocije trajnostnega razvoja in v okviru šolskega parlamenta šolarji redno obravnavajo tudi vprašanja šolskih poti ter predlagajo zanimive izboljšave. Nadgradnja že uveljavljenih dobrih praks so lahko različni ‘trdi’ in ‘mehki’ pristopi urejanja šolskih poti.

Člani otroškega parlamenta na OŠ Bled izpostavljajo predvsem potrebo po ureditvah varnih prehodov za pešce v nivoju pločnika in večjo preglednost na ovinkih in križiščih, predlagajo pa tudi, da bi starejši šolarji spremljali mlajše na poti v šolo in tako zmanjšali število vozil v okolici šole v času prihodov v šolo. Ustvarjanje varnega in prijetnega šolskega okoliša pomeni prednostno obravnavo pešcev in kolesarjev na šolskih poteh in tudi ustvarjanje dobrega počutja in sprejetosti otrok šolarjev v javnem prostoru. Možni fizični ukrepi se zato nanašajo predvsem na omejevanje motornega prometa na cestah in ulicah v okolici šole, še posebej v času prihodov in odhodov. Fizični ukrepi, kot so postavitev ležečih policajev, tlakovanje ceste ali vzpostavitev mešane rabe prometnega prostora (angl. shared space), konkretno zmanjšujejo hitrost vozil in so pomembni za zagotavljanje varnosti in preprečevanje prometnih nesreč.
Na predlog Otroškega parlamenta so tako za letošnjo pomlad začrtali kar štiri trase Pešbusa in predlagali tudi ureditev prvih postaj “Poljubi in odpelji“. Z njimi želijo šolarji vrstnikom, ki jih starši vozijo v šolo, omogočiti, da lahko tudi oni vsaj del poti v šolo prehodijo, hkrati pa ta ureditev tudi omogoča, da se manj vozil pripelje v ožje šolsko območje.

Občina Bled se je tudi v svoji dolgoročni prometni strategiji (Celostna prometna strategija občine Bled, 2017) spopadla s problematiko velike koncentracije motornih vozil v prometu in na javnih površinah in potovalnimi navadami občanov. Pri načrtovanju novih ukrepov se je oprla na koncept trajnostnega razvoj in sklenila zmanjšati pomen motornih vozil v urejanju prometa in javnih površin ter prednostno obravnavati pešce in kolesarje ter promovirati izboljšanje javnega potniškega prometa. Kot pomemben potencial občine Bled je prepoznana zgoščenost manjših naselij, znotraj katerih je premagovanje krajših razdalj možno opraviti peš ali s kolesom. Za potrebe medkrajevnega transporta v okviru občine je zato kot smiselno in potrebno opredeljeno vzpostavljanje rekreacijskih poti.

_
Besedilo: Maja Simoneti / IPoP – Inštitut za politike prostora
Vizualizacija: Nika Marn

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri