Kamnik na poti do pešcem prijaznega mesta

Kamnik in Ptuj sta prvi slovenski občini, ki sta v dvoletnem procesu pridobili strateške dokumente na področju hoje kot prometne prakse. V projektu CityWalk, financiranjem s strani Interreg Podonavje, je 9 mest z različnih držav v regiji po enaki metodologiji oblikovalo strategijo hodljivosti, lokalni načrt hodljivosti ter izvajalo pilotne aktivnosti.

CIPRA Slovenija je z Razvojnim centrom Srca Slovenije ter občino Kamnik vodila proces izdelave omenjenih dokumentov na območju Kamnika. Med drugim smo ugotovili, da Kamničani in Kamničanke radi hodijo, predvsem z namenom rekreacije. Da bo hoja postala vidna prometna praksa tudi v Kamniku, je potrebno povezati obstoječe površine za pešce ter poskrbeti za varnost, udobje ter oblikovno privlačnost peš površin. Projekt predstavlja dobro prakso na področju vključevanja javnosti in razumevanja ovir, s kateri se soočajo pešci, kolesarji, ljudje z oviranostmi ter drugi udeleženci v prometu, ter projektiranju prometnih površin, ki so za pešce privlačne.

Med drugim se je v projektu oblikovala metodologija za merjenje indeksa hodljivosti, poučne infografike o prednostih hoje za zdravje, okolje in urbane prostore, podale so pobude za spremembe politike.

Ključen doprinos projekta za mesto Kamnik je Lokalni načrt hodljivosti, ki podrobno analizira prometne površine koridorja Perovo–zdravstveni dom – CIRIUS – Srednje in osnovne šole – knjižnica – Perovo. Območje je bilo izbrano na podlagi sodelovanja z javnostjo, saj so inštitucije ob koridorju izrazile manjko medsebojnega sodelovanja, tudi zaradi neprimernih prometnih površin za hojo. Območje smo analizirali, pripravili akcijski načrt ter na občino podali pobude za kratkoročne in daljnoročne cilje, prav tako pa smo na koridor pripenjali pilotne aktivnosti (npr. Dogodek s pravljico v žepu, oblikovanje zemljevida območja, Jane’s Walk ipd.).

_
Besedilo: Špela Berlot / CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri