Spodbujamo hojo kot prometno prakso – sintezno poročilo

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas danes velik delež kratkih poti opravi z avtomobilom. Marsikje je kar polovica poti, opravljenih z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov, petina pa jih je krajših celo od enega kilometra.

S projektom Pešec smo zato želeli spodbuditi hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti. Prizadevamo si izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse, spodbujati spremembe potovalnih navadi v smeri opravljanja kratkih poti peš ter povezati organizacije in deležnike na področju hoje.

V dobrem letu dni smo v okviru projekta Pešec izvedli nekaj odmevnih kampanj, kot je bil mednarodni natečaj za oblikovanje plakata na temo pešcem prijaznega mesta prihodnosti Mesta pešcem!, na katerega je prispelo 159 del, med njimi kar 95 iz tujine. Razstavo na prostem, na kateri je bilo v času Evropskega tedna mobilnosti 2019 predstavljenih 14 izmed 28 plakatov, ki so se uvrstili v finalni izbor, sta otvorila Evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

S projektom smo vzpostavili pomembno podlago za nadaljnji razmah hoje kot oblike trajnostne mobilnosti. K temu lahko veliko prispeva spletno mesto pešec.si, predvsem pa sodelovanje organizacij pri zagovorništvu hoje kot prometne prakse, h kateri je prispeval projekt Pešec.

V sintezno poročilo projekta Pešec – Spodbujamo hojo kot prometno prakso smo vključili: (1) pregled obstoječih raziskav in dokumentov, povezanih s hojo kot prometno prakso, (2) pregled relevantnih podatkov in predpisov, ter (3) povzetek treh intervjujev in dveh fokusnih skupin, ki smo jih izvedli s strokovnjaki in ključnimi deležniki z različnih za hojo pomembnih področji. Poročilo vključuje tudi (4) akcijski načrt zagovorništva za hojo, s katerim si prizadevamo izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse, spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš ter povezati organizacije in deležnike na področju hoje, ter (5) slovenski prevod Mednarodne listine za hojo, ki si prizadeva ustvariti svet, v katerem se ljudje odločajo za hojo kot način potovanja.

Upamo, da vam bo poročilo v pomoč. Do njega lahko dostopate prek spletne povezave.

Foto: Gregor Salobir

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri