Svetovni dan zdravja – dvigamo podporo hoji za zdravje ljudi in okolja

Letos je Svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022, potekal pod geslom »Naš planet, naše zdravje«. IPoP – Inštitut za politike prostora in CIPRA Slovenija – društvo za varstvo Alp sta ga obeležila v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in, skupaj z Mestno občino Velenje ter območno enoto NIJZ iz Celja, v Velenju organizirala strokovni posvet Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta. Na dogodku so strokovnjaki s področja zdravja in urejanja prostora spregovorili o hoji kot okolju in zdravju koristni prometni praksi in o pomenu urejanja hoji prijaznih mest. Zbrane sta uvodoma nagovorila minister za zdravje Janez Poklukar in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki sta s podpisom Mednarodne listine za hojo dala dodatno težo prizadevanjem za promocijo hoje in ustvarjanje dobrih pogojev za hojo v Sloveniji.

Povezava med zdravjem človeka in okolja je bila letos osrednja tema, s katero je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) vabila k razmislekom o tem, kako človek s sodobnim načinom življenja uničuje okolje in posredno tudi svoje zdravje, obenem pa nas je vse opozorila, da lahko enako, kot povzročamo krizo okolja in javnega zdravja, ukrepamo tudi v obratni smeri in delujemo v prid zdravja okolja in ljudi. Letošnja tema se je lepo ujela s poslanstvom in prizadevanji programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki s podporo Ministrstva za zdravje že več let spodbuja aktivno hojo v šolo in širi znanje o načrtovanju hoji in zdravju prijaznih mest.

Mednarodna listina za hojo

Podpis Mednarodne listine za hojo v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto pričakujemo od županje oziroma župana vsake občine, ki se vključi v aktivnost Načrtujmo skupaj zdravo mesto! in proces priprave Lokalnega načrta hodljivosti. Podpis listine pa priporočamo tudi drugim predanim zagovornikom hoje saj s tem širimo njeno vizijo:  “Ustvariti svet, v katerem lahko ljudje izberejo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in sprostitve – svet, v katerem so se oblasti, organizacije in posamezniki zavedli vrednosti hoje, zavezali k ustvarjanju zdravih, učinkovitih in trajnostnih skupnosti ter povezali, da bi premagali fizične, družbene in institucionalne ovire, ki ljudi pogosto omejujejo, da bi se odločili za hojo.” V Velenju sta ob Svetovnem dnevu zdravja listino podpisala župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in minister za zdravje Janez Poklukar ter se tako zavezala, da bosta vsak po svoje podprla prizadevanje za ustvarjanje dobrih pogojev za hojo.

Mednarodno listino za hojo je doslej podprlo že 8 slovenskih občin (Ljubljana, Kočevje, Tržič, Rečica ob Savinji, Ravne na Koroškem, Gornja Radgona, Črna na Koroškem, Piran), ena osnovna šola (OŠ Lucija) in IPoP – Inštitut za politike prostora. Zanimanje za hojo zaradi njene široke razširjenosti, pozitivnih vplivov na zdravje ljudi in okolja izraža vedno več akterjev in prizadevanja za dobre pogoje za hojo se tudi v Sloveniji krepijo.

Strokovni program posveta

Posvet Hoji prijazno okolje, ki je bil primarno namenjen predstavnikom zdravstvene stroke in občinskih služb, ki delujejo na področju zdravja in načrtovanja razvoja v prostoru, hkrati pa tudi širši javnosti zainteresirani za zdravje in urejanje zdravega in zdravju prijaznega,  kakovostnega bivalnega okolja, je potekal 7. 4. 2022 od 10. do 13. ure v sejni dvorani Mestne občine Velenje. Udeležilo se ga je več kot 50 predstavnikov občin in različnih drugih organizacij s področja zdravstva, upokojencev, invalidov, šol in ministrstev.

V strokovnem delu je najprej spregovorila Katarina Ostruh z Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje, ki je predstavila prizadevanja občine za izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost. Razložila je, kako je občina zastavila delo, da bi spodbudila prebivalce, da za vsakdanje poti pogosteje izberejo kolo ter predstavila željo, da bi v Velenju pomembno izboljšali tudi pogoje za hojo ter da bi v prihodnosti čim bolj uspešno povezovali načrtovanje prometa in urejanje prostora z mislijo na zdravje ljudi in okolja ter na kakovost bivanja vseh prebivalcev. 

V nadaljevanju je Maja Simoneti kratko predstavila program Aktivno v šolo in zdravo mesto nato pa še Lokalni načrt hodljivost. To je dokument, ki opredeli hojo kot zdravju koristno prometno prakso in jo skozi vključujoč proces priprave umešča v središče lokalne prometne politike ter tako povezuje prizadevanja lokalnih akterjev za javno zdravje s prizadevanji za trajnostno mobilnost, urejanje prostora in kakovost bivanja. Lokalni načrt hodljivosti je bil v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto že pripravljen za občini Črna na Koroškem in Piran. 

O koristih hoje za telesno in duševno zdravje je spregovorila Anja Strmšek, dr. med., iz OE Celje NIJZ in poleg pomena gibanja in aktivne mobilnosti za zdravje osvetlila tudi širši kontekst zdravja in zdravstvenega stanja v Sloveniji ter občinah Šaleške doline.

Udeležence je nagovorila tudi Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje in članica Projektnega sveta Celje Zdravo mesto. Celje se je programu Svetovne zdravstvene organizacije Zdravo mesto priključilo že leta 1991, od leta 2005 pa je redni član  Evropske mreže Zdravih mest (European Healthy Cities Network). Predstavila je aktivnosti Projektne pisarne Celje Zdravo mesto v povezavi s prebivališči občanov, njihovim družabnim življenjem, zdravstveno in socialno varnostjo, trajnostno mobilnostjo ter tudi  aktivnosti, ki jih v Celju od leta 2010 redno prirejajo v okviru Svetovnega dneva zdravja.

Pomen gibanja in predvsem hoje za zdravje v povezavi na neaktiven in sedeči sodobni način življenja ljudi je naslovil tudi primarij Janez Tasič, kardiolog iz Kardio kluba Celje in Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Hojo je predstavil kot telesno aktivnost, ki je dosegljiva skoraj vsem ljudem ob vsakem času, je poceni in ne zahteva dodatne opreme ali velikih investicij. Trditev, da je hoja najboljša oblika rekreacije, ki nam omogoča, da dolgo ostanemo zdravi in se dobro počutimo, pa je podkrepil s številnimi raziskavami in zanimivimi študijami.

Posvet je sklenila vodja programa Aktivno v šolo in zdravo mesto Maja Simoneti s poudarkom na pomenu omogočanja aktivne hoje v šolo in na zgodnjem ozaveščanju otrok in staršev ter šol in občin o vsestranskih koristih peš hoje v šolo. Ob tem je izpostavila, da so šole zaradi svojega poslanstva in vloge v lokalnem okolju idealno izhodišče za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja. V šolah je koncentracija ljudi, generacij, znanja, interesov in veščin tako velika in raznorodna, da lahko prav vsaka akcija doseže zelo velik odmev. Ko šola v sodelovanju z učenci, starši in občino podpre in spodbudi bolj aktivne, zdrave in trajnostne prihode učencev v šolo, se hitro pokaže zanimanje tudi za potovalne navade učiteljev in staršev, za kulturo vožnje, varnost pešcev in kakovost javnega prostora. 

Posvet je široko odprl pogled na hojo kot prometno prakso v povezavi z zdravjem in urejanjem prostora, izpostavil je pomen povezovanja med posameznimi vrstami mobilnosti, vidiki urejanja prostora in akterji, ki v različnih vlogah lahko prispevajo k ustvarjanju dobrih pogojev za hojo v lokalnem okolju za vse.

Foto: Goran Jakovac

Naslovna fotografija: Mestna občina Velenje

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri