V Berlinu z zakonom do boljših pogojev za pešce

Konec januarja je Berlin postalo prvo mesto v Nemčiji, ki z novim zakonom o pešcih želi izboljšati pogoje za hojo. Dokument vključuje obširen nabor ukrepov, kot so: daljši intervali zelene luči za pešce na prehodih, varnejše šolske poti, več prehodov za pešce, več klopi, spuščeni robniki za izboljšanje dostopnosti, skrb za varnost hoje in kolesarjenja v okolici gradbišč ter strožje kazni za nepravilno parkiranje avtomobilov in nevarno vožnjo v mestu.

Novi zakon dopolnjuje berlinski zakon o mobilnosti “Berliner Mobilitätsgesetz” iz leta 2018, ki se je osredotočal na izboljšanje prometnih in varnostnih pogojev za kolesarje. 

Več si lahko preberete v članku v angleščini ali v nemščini na povezavi do predloga zakona iz 2020.

Foto: Maja Simoneti

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri