Hoja je najbolj naraven, zdrav, okolju prijazen, poceni in praktičen način premikanja. Kljub temu v Sloveniji skoraj polovico vseh poti krajših od 2 km, in celo kakšnih 20% poti, krajših od 1 km, še vedno opravimo z avtomobilom.

Promet predstavlja največji vir negativnih vplivov na človekovo zdravje in okolje. Hkrati je prometni sektor največji vir emisij, ki povzročajo podnebne spremembe in stalno naraščajo. Spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih vsakodnevnih poti peš lahko družbi zagotovi znatne prihranke pri stroških za javno zdravje, porabi energije in zmanjševanju izpustov CO2. Pri tem so neposredni učinki spremembe potovalnih navad le majhen delež v primerjavi s prihranki, ki jih prinašajo spremembe vzorcev bivanja, potovanja in dela v smeri hoji prijaznih mest, trajnostnega urbanega razvoja, mešanja rab, krajšanja razdalj med programi in storitvami, aktivne mobilnosti in javnega potniškega prometa.

Pešec.si zato želi spodbujati hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti, s cilji delovanja:

  1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne praks
  2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš
  3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje

Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru razpisa za nevladne organizacije v letih 2018 in 2019.
Izvajal ga je IPoP – Inštitut za politike prostora, ki ga je tudi vodil, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, med julijem 2018 in oktobrom 2019.

V okviru projekta se je vzpostavila spletna stran http://pesec.si namenjena hoji kot prometni praksi, zbrali so se povzetki ključnih obstoječih virov in uporabnih podatkov o hoji, okrepilo se je medijsko komuniciranje o hoji kot prometni praksi, izdelal se je akcijski načrt zagovorništva za hojo.

Pešec se od leta 2019 nadaljuje v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE, s ciljem povezovanja organizacij, ki delujejo na področju hoje kot prometne prakse. IPoP – Inštitut za politike prostora v projektu načrtuje in izvaja kampanje za promocijo aktivne mobilnosti. 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

 

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri