CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp je nevladna okoljska organizacija, ki se zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp. Ima status društva v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

CIPRA Slovenija izvaja aktivnosti in projekte, ki se dotikajo številnih tem: lokalnega razvoja, prebivalstva in kulture, prometa in urejanja prostora, turizma, ohranjanja narave, kmetijstva in gozdarstva, energetike ter podnebnih sprememb. Na področju hoje CIPRA Slovenija:

  • Koordinira in vodi Koalicijo za trajnostno prometno politiko, ki se prizadeva za uveljavitev hoje kot prometne prakse preko zagovorniških aktivnosti;
  • Izvaja projekte spodbujanja hoje med mladimi ter izobražuje pedagoški kader na področju trajnostne mobilnosti (Aktivno v šolo, Trajnostna mobilnost v šoli, Trajnostna mobilnost v šoli in vrtcih …);
  • Sodeluje pri projektih, ki uvajajo hojo kot prometno prakso, na občinski , državni in evropski ravni (CityWalk, Pešec) in zavarovanih območjih (Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku)

CIPRA Slovenija je del nevladne krovne organizacije Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

_
Fotografija: “Prižgali smo ognja upanja za gorska jezera.” / Foto: Domen Mirtič Dolenec

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri