IPoP – Inštitut za politike prostora


Zasebni zavod IPoP – Inštitut za politike prostora  deluje kot raziskovalna in svetovalna organizacija. Podpira skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora in si prizadeva za promocijo hoje kot oblike trajnostne mobilnosti in prometne prakse. IPoP ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja (od 2014) in na področju urejanja prostora (od 2019).

IPoP že vrsto let na različne načine spodbuja hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti. To vključuje zlasti:

  • Organizacijo aktivne poti v šolo – V zadnjih letih je IPoP podprl pri organizaciji aktivne poti v šolo več kot 72 šol po vsej Sloveniji, v Ljubljani pa so Pešbus tudi sami organizirali in vodili. S tem je več kot 3000 otrok lahko na poti v šolo uživalo v družbi vrstnikov, pri tem pa so razvijali zdrave navade in postali bolj samozavestni in samostojni udeleženci v prometu. V okolicah šol je bilo nekaj sto avtomobilov manj, s tem pa tudi manjša prometna gneča v mestih in manj onesnaževanja;
  • Pripravo mobilnostnih načrtov za šole;
  • Pripravo analiz razmer za hojo – Področje hoje analitično in načrtovalsko obravnava v okviru celostnih prometnih strategij nekaterih občin in Ljubljanske urbane regije;
  • Pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo;
  • Pripravo kampanj za spodbujanje sprememb potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš – Z izborom zmagovalke in finalistov natečaja Mesta pešcem! je javnosti na voljo za brezplačno uporabo nabor 28 plakatov;
  • Podporo lokalnim organizatorjem urbanih sprehodov Jane’s  Walk – Od 2011 spodbuja hojo s podporo lokalnim organizatorjem urbanih sprehodov Jane’s Walk po Sloveniji. V letih doslej je potekalo že 176 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 3700 sprehajalcev, pri organizaciji pa je sodelovalo prek 500 prostovoljcev.

_
Fotografija: Izvedba spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa na OŠ Koseze, junij 2017 / Foto: Lea Benčina

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri