PešFolk – Iniciativa sprehajalcev Novo mesto

Iniciativa PešFolk je ustanovljena z namenom pospeševanja izgradnje in urejanja mreže pešpoti v Novem mestu in okolici (zlasti ob vodotokih) ter spodbujanja kulture sprehajanja in trajnostne mobilnosti. Je neformalno in politično neodvisno združenje zainteresiranih občanov, zato se ji lahko pridruži vsak, ki se strinja z njenim osnovnim poslanstvom.

Iniciativa deluje na strokovnem področju (priprava dokumentacije) in zlasti na področju pospeševanja in javne promocije izgradnje ustrezne strukture sprehajalnih poti (prek spleta, družabnih omrežij, komunikacije z mediji in povezovanja s sorodnimi združenji in ustanovami). Sodeluje z vsemi deležniki (zainteresirana javnost, uporabniki infrastrukture, strokovna združenja, javna oblast) in spodbuja konstruktivno komunikacijo med njimi.

Iniciativa je doslej med drugim:

  • organizirala dva dobro obiskana vodena sprehoda »Folk, gremo peš!«,
  • posnela film »Novo mesto – mesto sprehajalnih poti« (režija Nejc Gazvoda),
  • pripravila celosten načrt za ureditev pešpoti v Novem mestu in ga promovirala v medijih,
  • pripravila elaborat za ureditev “Poti od mlina do mlina” ter sprehajališča ob Težki vodi in
  • sodelovala na več sestankih z vodilnimi predstavniki občine na temo urejanja pešpoti in promocije trajnostne mobilnosti.

_
Fotografija: Sprehod »Folk, gremo peš!«, 22. april 2019 / Foto: Marijan Dović

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri