PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor

PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor je bilo ustanovljeno z namenom osveščanja o pomenu urejanja prostora, predvsem javnega. Večino aktivnosti izvajajo v Postojni, kjer z raznimi prostorskimi intervencijami spreminjajo parkirna mesta v plaže, dnevne sobe, delavnice ter se na njih družijo, izvajajo različne delavnice, plešejo, kuhajo in (se) igrajo.

V sklopu projekta Celostna urbana prenova so se v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane ukvarjali s prometnimi politikami v centru mesta in namenili veliko pozornost dostopnosti peš in s kolesom.

Društvo je tudi izvajalec Pešbusa. Na OŠ Miroslava Vilharja so spremljano pot v šolo izvajali že trikrat, spomladi 2019 pa so s testno izvedbo pričeli še na OŠ Antona Globočnika.

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2018 so organizirali in izvajali več aktivnosti, me drugim delavnice oblikovanja tabel, ki na različnih točkah Postojne označujejo čas hoje do drugih destinacij. V maju 2019 so na urbanem sprehodu Jane’s Walk določili nove lokacije in namene za dodatne table.

_
Fotografija: PEŠ SE PREJ PRIDE, predaja tabel z označenim časom hoje v uporabo, marec 2019 / Foto: Sidonija Zega / postojna.si

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri