Stopinje mesta

Stopinje mesta je program MISC INFOPEKA, Pekarne Magdalenske mreže, ki ga pripravljajo prostovoljci. Z njim želijo izpostaviti različne vidike mesta, njegove urbane ureditve, zgodovinske zapuščine v povezavi z družbenim kontekstom, kar nudi vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. Mesto osmišljajo preko različnih dejavnosti ter spodbujajo mlade in druge h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo.

V začetkih svojega delovanja so na temo mesta organizirali različne tipe dogodkov; urbane tematske sprehode po mestu, okrogle mize, javne tribune in predavanja, na katerih so se bolj teoretično lotevali pojavov sodobnih mest. V letu 2013 so izdali tudi Vodnik za mlade popotnike po Mariboru. Trenutno se osredotočajo predvsem na organiziranje urbanih sprehodov na določeno aktualno temo, ki jo zmeraj umeščajo v zgodovinski kontekst, temu pa dodajo določene družbene aspekte, ki jih postavijo v današnji prostor in čas. Sprehodi sledijo geslu Jane Jacobs “hodi, opazuj, povezuj” in so tako odlična priložnost in platforma, da na licu mesta s sokrajankami in sokrajani nagovorijo teme, ki se dotikajo vseh, da izmenjajo svoje poglede na mesto in pojave v njem. Dejavnosti Stopinj mesta so namenjene tudi vsem ostalim, ki želijo spoznati mesto iz perspektive pešca. Skupaj razkrivajo raznovrstnost življenja na ulicah, v parkih, nenavadnih mestnih kotičkih in tako opozarjajo na dejstvo, da ima mesto poleg funkcionalne tudi družabnostno vlogo.

_
Fotografija: Sprehod Na (ne)varno vol. 2, junij 2017 / Foto: Marko Samec

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri