Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Poleg znanstvenega raziskovanja inštitut sodeluje pri vrsti nacionalnih in EU projektov s čimer skrbi za prenos dobrih praks v slovensko načrtovalsko prakso in zakonodajo.

V okviru inštituta deluje skupina za trajnostno mobilnost, ki se ukvarja s celostnim prometnim načrtovanjem, poseben poudarek pa namenja različnim vidikom načrtovanja in spodbujanja hoje. Pomembnejše naloge preteklih let na področju hoje so se ukvarjale z obravnavo konflikta med pešci in kolesarji v Ljubljani, merjenjem zadovoljstva pešcev v več slovenskih občinah in vključevanjem prebivalcev v načrtovanje pešcem prijaznih prometnih ureditev.

UIRS v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije upravlja z nacionalnim certifikatom Pešcem prijazna ustanova.

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri