Uredimo Vodnikovo

Iniciativa Uredimo Vodnikovo je nastala decembra 2015. Ukvarja se s promocijo trajnostne mobilnosti, s poudarkom na ozaveščanju o skupnem javnem prostoru in vključevanju lokalnega prebivalstva v procese regeneracije Vodnikove ceste skozi poučne in zabavne dogodke. 

Iniciativa izpostavlja pomembnost Vodnikove ceste v njenem družbenem kontekstu, ki se zaradi preokupiranosti celotnega območja s prometom izgublja. Okolica Vodnikove ceste je glede na tipološke in vsebinske značilnosti namreč eno bolj raznolikih območij Ljubljane. V okviru iniciative Uredimo Vodnikovo je od prvih povabil MOL in ČŠČ k sodelovanju in odprti debati ter pripomb na OPN MOL potekalo veliko aktivnosti, med drugim:

  • Urbani sprehodi Jane’s Walk – Med majem 2016 majem 2018 so potekali trije urbani sprehodi, vsakič z drugačno tematiko in skladno s potekom projekta prenove Vodnikove ceste. Prvič se je sodelujočim predstavilo prostorske kvalitete Vodnikove, lokalni prebivalci pa so imeli priložnost izraziti svoja stališča in mnenje. Skozi pogovor so se začele oblikovati rešitve problemov trenutnega stanja. Na drugem urbanem sprehodu 2017 se je udeležence opozarjalo na kontrast v identiteti območja med nekdanjo vaško tipologijo v zaledju Vodnikove in novejših urbaniziranih delov ob njej. Na zadnjem urbanem sprehodu znotraj iniciative se je na petih postankih udeležencem predstavilo predloge ureditve Vodnikove ceste.
  • Ulični festivali – Različne programske in kulturne vsebine ob Vodnikovi cesti zaradi okupiranosti z motornim prometom ostanejo neopazne v zaledju ceste. Te so se na uličnem festivalu, vključno s predstavitvijo ideje in izkušenj prakse souporabe avtomobila, predstavile ob Dnevu brez avtomobila 22. septembra 2016 in 2017 kar na Vodnikovi cesti, ki je bila v času dogodka zaprta za promet.
  • Kakšno Vodnikovo si želimo? Delavnica z lokalnimi prebivalci glede zaznav glavnih pomanjkljivosti in možnih rešitev zanje novembra 2016.
  • Garažna razprodaja – Pred Vodnikovo domačijo je avgusta 2017 potekala tržnica z izmenjavanjem, prodajanjem in podarjanjem med lokalnimi prebivalci. Dopoldne je potekalo pripovedovanje zgodb za otroke.

Pobude in predlogi za trajnostno urbano regeneracijo Vodnikove ceste v Ljubljani, ki so nastali v okviru iniciative Uredimo Vodnikovo, so združeni v publikaciji Več kot cesta do mesta.

_
Fotografija: Oživimo Vodnikovo, september 2016 / Foto: Arhiv IPoP

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri