ZRS Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki si prizadeva za razvoj trajnostne mobilnosti na regionalnem nivoju, pri čemer se povezuje z lokalnimi skupnostmi – občinami in poslovnimi subjekti.

ZRS Bistra Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti. Dodatno se je v lokalnem in širšem okolju uveljavila kot institucija za povezavo med občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja.

  • V letu 2019 so zaključili projekt CityWALK-Program Interreg DANUBE, ki je bil prepoznan v širši regiji kot eden najpomembnejših pri razvoju hoje v mestih Podonavske regije.
  • Za mestno občino Ptuj so, kot eno prvih slovenskih mest, pripravili lokalni načrt hoje.
  • Skupaj z Mestno občino Ptuj redno organizirajo aktivnosti v tednu mobilnosti ter v maju vsako leto sodelujejo pri pobudi urbanih sprehodov Jane’s Walk.

_
Fotografija: N
ove smerne table na Ptuju namenjene pešcem / Foto:  arhiv ZRS Bistra Ptuj

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri