Dostopnost do JPP v Ljubljani po metodi PTAL

Prispevek se sicer prednostno ukvarja z dostopnostjo JPP v Ljubljani, vendar kot del raziskave avtorji preučujejo razdaljo, ki jo je prebivalec Ljubljane pripravljen prehoditi za doseganje cilja, avtobusne postaje. Ugotavljajo,…

Street Design Manual

Priročnik je celovit vir mesta New York za standarde oblikovanja ulic, smernice in politike. Črpa iz širokega nabora virov in izkušenj ter predstavlja celovit nabor možnosti za oblikovanje ulic. Ti…

Streetscape Guidance

Namen smernic je postaviti visok standard za oblikovanje londonskih ulic in javnih prostorov ob upoštevanju načel za oblikovanje, ki izhajajo iz najboljših praks. Transport for London želi z domiselno uporabo…

Portland Pedestrian Design Guide

Namen priročnika je povezati široko paleto oblikovalskih kriterijev in praks v strukturiran niz novih standardov in smernic, ki bodo pripomogle k oblikovanju hoji spodbudnega okolja. City of Portland, Office of…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri