Okolje, promet in zdravje

Publikacija povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Kazalci okolje-promet so razviti v skladu z metodologijo…

Umiranje in življenje velikih ameriških mest

Umiranje in življenje velikih ameriških mest (1961) je ena izmed najbolj vplivnih knjig v zgodovini urbanističnega planiranja znamenite kanadske urbanistke in aktivistke Jane Jacobs, s katero je postavila temelje sodobnemu…

Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti

Smernice vsebujejo usmeritve s področij: zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja, razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa, zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri