Masterplan Gehen

Osrednji načrt za hojo ponuja nov strateški okvir za promocijo hoje v Avstriji, s katerim želijo povečati uporabo hoje kot prometnega načina. Cilj načrta je ozaveščati o pomenu hoje znotraj…

Infrastruktura za pešce. Splošne usmeritve

Namen dokumenta je podati osnovna izhodišča o tem, kakšno je kakovostno oblikovanje javnega prostora za hojo in prijetno ter varno počutje pešcev. Podaja tudi osnovna merila za presojo ukrepov na…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri