Vitality from Walking and Cycling

Finski prometni raziskovalni center Verne je v publikaciji Vitality from Walking and Cycling zbral nove podatke za spodbujanje hoje in kolesarjenja v mestih. Knjiga je razdeljena na dva dela. V…

World report on road traffic injury prevention

To je prvo obsežnejše poročilo o prometnih nesrečah, ki sta ga skupaj pripravili Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna banka. Poročilo izraža skrb, da nevarni cestni sistemi resno ogrožajo javno zdravje…

Global status report on road safety 2015

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o prometni varnosti iz leta 2015, ki vključuje podatke iz 180 držav iz celega sveta. World Health Organization (2015) Povezava na izvirni dokument

FLOW 15 Quick Facts for Cities

V okviru projekta CIVITAS FLOW je bil oblikovan dokument FLOW 15 Quick Facts for Cities, ki v 15. točkah nudi kratek pregled ukrepov, ki so povezani s hojo in kolesarjenjem….

Economic Value of Walkability

Študija opisuje načine za vrednotenje hoje (kot dejavnosti) in hodljivost (kakovost pogojev za hojo, vključno z varnostjo, udobjem in priročnostjo). Hoja in hodljivost imata številne pozitivne učinke na osnovno mobilnost,…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri