Vitality from Walking and Cycling

Finski prometni raziskovalni center Verne je v publikaciji Vitality from Walking and Cycling zbral nove podatke za spodbujanje hoje in kolesarjenja v mestih. Knjiga je razdeljena na dva dela. V…

Okolje, promet in zdravje

Publikacija povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Kazalci okolje-promet so razviti v skladu z metodologijo…

FLOW 15 Quick Facts for Cities

V okviru projekta CIVITAS FLOW je bil oblikovan dokument FLOW 15 Quick Facts for Cities, ki v 15. točkah nudi kratek pregled ukrepov, ki so povezani s hojo in kolesarjenjem….

Economic Value of Walkability

Študija opisuje načine za vrednotenje hoje (kot dejavnosti) in hodljivost (kakovost pogojev za hojo, vključno z varnostjo, udobjem in priročnostjo). Hoja in hodljivost imata številne pozitivne učinke na osnovno mobilnost,…

Dostopnost do JPP v Ljubljani po metodi PTAL

Prispevek se sicer prednostno ukvarja z dostopnostjo JPP v Ljubljani, vendar kot del raziskave avtorji preučujejo razdaljo, ki jo je prebivalec Ljubljane pripravljen prehoditi za doseganje cilja, avtobusne postaje. Ugotavljajo,…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri