The International Walking Data Standard

Mednarodni standard za zbiranje podatkov o hoji v anketah o potovalnih navadah je bil sprejet na konferenci organizacije Walk21 na Dunaju leta 2015. S pomočjo standarda želijo strokovnjaki izboljšati razumevanje…