Analysing the impact of walking and cycling on urban road performance. A conceptual framework

Konceptualni okvir je povzetek ključnih orodij, ki so bila razvita v okviru projekta FLOW. Njegov cilj je prikazati vplive, ki jih imajo ukrepi, povezani s hojo in kolesarjenjem, širše na promet v mestih. Konceptualni okvir bodo preizkusila mesta, vključena v projekt (Budimpešta, Dublin, Gdynia, Lizbona, München in Sofija). Mesta bodo s pomočjo orodji v praksi preverila vrednost in uporabnost novih orodji za modeliranje prometa, odločevalci pa bodo pridobili podatke, na podlagi katerih bodo lahko ocenili, na kakšen način hoji in kolesarjenju zagotoviti enake pogoje kot drugim prometnim načinom.

Frederic Rudolph (2017)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri