Designing healthy communities: Testing the walkability model

Raziskave z različnih področij so pripomogle k večjemu razumevanju, kako oblikovati bolj hodljive soseske, ki bi imele večji učinek na fizično aktivnost ljudi. Pomembni izsledki raziskav in hipoteze so vključene v »okvir hodljivosti«, ki deli oblikovalske elemente v 9 kategorij hodljivosti: povezljivost, gostota poselitve, raba zemljišča, varnost prometa, nadzor, izkušnje, parkiranje, zelene površine in skupnost. Cilj te študije je preveriti, ali se lahko ta konceptualni okvir uporabi kot model za merjenje odnosa med grajenim okoljem in fizično aktivnostjo. V zvezi s tem so raziskovalci anketirali prebivalce mesta Tucson (Arizona, ZDA). Rezultati kažejo na pomembne korelacije med kategorijami hodljivosti in dvema motivacijama za hojo (rekreacija in promet). Rezultati študije podpirajo uporabo »okvira hodljivosti« kot modela za merjenje grajenega okolja v odnosu do spodbujanja fizične aktivnosti ljudi.

Adriana A. Zuniga-Terann, Barron J. Orr, Randy H. Gimblett, Nader V. Chalfoun, Stuart E. Marsh, David P. Guertin, Scott B. Going (2016)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri