Dostopnost do JPP v Ljubljani po metodi PTAL

Prispevek se sicer prednostno ukvarja z dostopnostjo JPP v Ljubljani, vendar kot del raziskave avtorji preučujejo razdaljo, ki jo je prebivalec Ljubljane pripravljen prehoditi za doseganje cilja, avtobusne postaje. Ugotavljajo, da so Ljubljančani pripravljeni prehoditi med 400 m – 640 m za doseganje avtobusne postaje.

Jernej Tiran, Luka Mladenovič, Simon Koblar, Geodetski vestnik (2015)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri