FLOW 15 Quick Facts for Cities

V okviru projekta CIVITAS FLOW je bil oblikovan dokument FLOW 15 Quick Facts for Cities, ki v 15. točkah nudi kratek pregled ukrepov, ki so povezani s hojo in kolesarjenjem. Ukrepi izboljšujejo pogoje za pešce in kolesarje, predvsem pa zmanjšujejo prometne zastoje. Dokument opisuje nekatere – morda presenetljive – rezultate o pozitivnih učinkih, ki so jih imeli ukrepi, ki v prvi vrsti izboljšujejo pogoje za hojo in kolesarjenje, na promet na splošno.

FLOW (2017)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri