Global Mobility Report 2017. Tracking Sector Performance

Global Mobility Report je prva študija te vrste, ki na globalni ravni ocenjuje prometni sektor in napredek v smeri štirih glavnih ciljev: splošni dostop, učinkovitost, varnost in zelena mobilnost. Publikacija vključuje vse transportne načine, vključno s cestnim, zračnim, vodnim in železniškim prometom.

Sustainable Mobility for All (2017)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri