Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020

Načrt zagotavlja splošen okvir za dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru »desetletja« v obdobju 2011-2020. Stebri teh dejavnosti so: povečevanje zmogljivosti upravljanja varnosti v cestnem prometu, izboljševanje varnosti cestne infrastrukture in širših prometnih omrežij, nadaljnji razvoj varnosti vozil, izboljševanje vedenja udeležencev v cestnem prometu in izboljšanje odziva po nesrečah. Razviti so bili kazalniki za merjenje napredka na vsakem od teh področji.

Svetovna zdravstvena organizacija (2011)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri