Global Street Design Guide

The Global Street Design Guide je priročnik, ki postavlja nova izhodišča za načrtovanje mestnih ulic. Dokument z idejo, da je mesto v prvi vrsti prostor, namenjen ljudem, spreminja načrtovalske parametre, ki so večinoma povezani z avtomobilskim tokom in varnostjo, v parametre, ki govorijo o dostopnosti in mobilnosti za vse uporabnike, kakovosti okolja, ekonomskih učinkih, pomenu prostora, javnega zdravja in kakovosti življenja na splošno. Pri oblikovanju priročnika so sodelovali strokovnjaki iz 72 mest in 42 držav. Dokument ponuja tehnične podrobnosti za načrtovanje, ki daje prednost pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu.

National Association of City Transportation Officials (2016)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri