Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan

Smernice SUMP predstavljajo načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih in njene prednosti kot nov način načrtovanja, ki obravnava izzive in težave, povezane s prometom v mestnem okolju na celosten in bolj trajnosten način. Smernice vključujejo predloge ter obrazložitev korakov in aktivnosti, ki so potrebni za razvoj in izvedbo takih načrtov. Vključujejo tudi orodja in dodatne vire, več kot 60 primerov razvijanja in izvajanja načrtov v praksi iz cele Evrope ter seznam mejnikov, ki jih je treba doseči.

Frank Wefering, Siegfried Rupprecht, Sebastian Bührmann, Susanne Böhler-Baedeker (2014)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri