The International Walking Data Standard

Mednarodni standard za zbiranje podatkov o hoji v anketah o potovalnih navadah je bil sprejet na konferenci organizacije Walk21 na Dunaju leta 2015. S pomočjo standarda želijo strokovnjaki izboljšati razumevanje hoje, poudariti pomen nabora dobrih podatkov o mobilnosti, izboljšati način zbiranja podatkov z vidika točnosti in doslednosti za vse prometne načine in omogočati primerjavo med mesti in državami. Standard so skozi večletno obdobje oblikovali in dopolnjevali strokovnjaki na mednarodni ravni.

D. Sauter, M. Tight, T. Pharoah, R. Martinson, M. Wedderburn (2016)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri