Making London a walkable city: The Walking Plan for London

Načrt za hojo si prizadeva, da bi vedno več ljudi za krajše poti kot prometni način izbiralo hojo. To naj bi dosegli z oblikovanjem visokokakovostnih površin za pešce. V načrtu je izražena vizija župana Londona, da bi do leta 2015 London postalo eno najbolj prijaznih mest za hojo.

Transport for London (2004)
Povezava na originalni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri