Masterplan Gehen

Osrednji načrt za hojo ponuja nov strateški okvir za promocijo hoje v Avstriji, s katerim želijo povečati uporabo hoje kot prometnega načina. Cilj načrta je ozaveščati o pomenu hoje znotraj celotnega prometnega sistema, ponuditi motivacijski okvir za izboljševanje pogojev za hojo in predlagati primerne ukrepe za promocijo hoje ter izvajanje le teh. Osrednji načrt za hojo zagovarja privlačen integrirani prometni sistem, visokokakovostno okolje, zdravo prebivalstvo in vključujočo družbo, krepitev lokalnega gospodarstva (predvsem lokalnih podjetji in trgovin), povečanje varnosti v prometu in privlačne javne prostore ter integrirano in participativno načrtovanje.

Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo. Oddelek za mobilnost, promet in hrup (2015)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri