Okolje, promet in zdravje

Publikacija povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Kazalci okolje-promet so razviti v skladu z metodologijo TERM (Transport and Environment reporting Mechanism), ki jo je razvila Evropska agencija za okolje. Kazalci okolje-zdravje so razviti v skladu z metodologijo Svetovne zdravstvene organizacije ENHIS (Environment and Health Information System).

Aljaž Plevnik (UIRS), Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, Ministrstvo za infrastrukturo (2016)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri