Pedestrian and Bicycle Planning. A Guide to Best Practices

Priročnik zajema vse vidike načrtovanja za pešce in kolesarje. Namenjen je oblikovalcem politik, načrtovalcem in zagovornikom, ki se želijo opremiti z najboljšimi aktualnimi informacijami, na podlagi katerih lahko v svojih skupnostih izboljšajo razmere za pešce in kolesarje. Priročnik ponuja osnovne informacije o različnih načrtovalskih in oblikovalskih pojmih in ponuja obsežne vire za pomoč pri njihovi implementaciji. Opisuje splošne načrtovalske prakse za nemotorizirane oblike prometa, kako meriti in napovedovati nemotorizirane oblike potovanj, kako ocenjevati in postavljati prioritete projektov ter implementirati različne programe, ki podpirajo nemotorizirane oblike prometa.

Todd Litman, Robin Blair, Bill Demopoulos, Nils Eddy, Anne Fritzel, Danelle Laidlaw, Heath Maddox, Katherine Forster (2009)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri