Pedestrian safety. A road safety manual for decision-makers and practitioners

Priročnik za odločevalce in načrtovalce opisuje razsežnost smrtnih nesreč in poškodb pešcev, ključne dejavnike tveganja, načine ocenjevanja varnostnih razmer pešcev v danih okoliščinah in oblikovanje akcijskega načrta. Navaja tudi, kako izbirati, oblikovati, izvajati in vrednotiti učinkovite načine posredovanja ter poudarja pomen celostnega pristopa, ki vključuje načrtovanje infrastrukture, zakonodajo in izvrševanje ukrepov. Poudarja tudi pozitivne učinke hoje, ki bi jo bilo treba spodbujati kot pomemben potovalni način, ki ima pozitiven vpliv na zdravje in ohranjanje okolja.

Svetovna zdravstvena organizacija (2013)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri