Poti do privlačnega mesta in zadovoljne skupnosti. Celostna prometna strategija mesta Maribor

Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta in regije. Bil je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo Celostnih prometnih strategij Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor iz leta 2012. Osredotoča se na prostor in prometni sistem Mestne občine Maribor, pri čemer pa ne zanemarja osrednje vloge Maribora v regiji ter zato upošteva tudi primestne prometne tokove in potovalne vzorce dnevnih migrantov širšega območja ter obiskovalcev Maribora. Dokument vsebuje analizo obstoječega stanja na področju prometa v mestu in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje ter akcijsko-proračunski načrt.

Mojca Balant, Mitja Klemenčič, Mateja Kukovec, Marjan Lep, Beno Mesarec, Luka Mladenovič, Aljaž Plevnik, Josip Rotar (2015)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri