Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji

Končno poročilo raziskave potovalnih navad prebivalcev Mestne občine Ljubljana in njenega zaledja. V raziskavi je sodelovalo 2000 članov gospodinjstev z območja Mestne občine Ljubljana in Ljubljanske urbane regije. Odgovarjali so na vprašanja o lastništvu osebnega avtomobila, številu potovanj na dan, namenih potovanj, uporabljenih prometnih sredstvih, času in trajanju potovanj. Zbrani podatki omogočajo celovit pregled nad značilnostmi potovalnih navad prebivalcev Mestne občine Ljubljana in njenega zaledja, hkrati pa lahko služijo kot statistična osnova za uvajanje novih ukrepov na področju urejanja prometa in mobilnosti ter za spremljanje uspešnosti le-teh. Anketa je v zvezi z drožbenoekonomskimi značilnosti uporabnikov pokazala, da največji delež potovanj peš med prebivalci Mestne občine Ljubljana opravijo ljudje med sedmim in 40. letom starosti, velik pa je tudi delež potovanj peš, ki jih opravijo ljudje med 61. in 70. letom starosti. Analiza strukture opravljenih pešpotovanj po spolu kaže, da med prebivalci obeh območij pešači bistveno več žensk kot moških, in to kar za slabih 30 oz. 24 odstotnih točk. Največje deleže pešpotovanj opravijo zaposleni, študenti/dijaki/učenci in upokojenci, zelo malo pa nezaposleni in gospodinje.

Mestna občina Ljubljana (2014)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri