Priprava in izvedba ankete po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalcev na nivoju Republike Slovenije. Končno poročilo

Ministrstvo za infrastrukturo je leta 2016 naročilo izdelavo ankete potovalnih navad z namenom nadgradnje in posodobitve nacionalnega prometnega modela za potniški promet na območju celotne Slovenije. Raziskava prometnih navad nam pomaga razumeti naše potrebe po potovanjih in tako predstavlja enega ključnih vhodnih podatkov pri razvoju prometa in prometne infrastrukture. Vanj so vključeni: cestni in železniški promet, vsa letališča in pristanišča, parkirišča večjih mest ter večji distribucijski in logistični centri. Raziskava iz leta 2016 je pokazala, da v vseh dvanajstih statističnih regijah daleč največ prebivalcev uporablja avto, vendar so razlike med regijami opazne. Z avtom se opravi 73 % poti v Osrednji Sloveniji, 75 % v Zasavski in Obalno-kraški regiji, 87 % v Jugovzhodni Sloveniji ter 84 % v Koroški in Pomurski regiji. Največ kolesarijo v Osrednji Sloveniji (5 % vseh poti), medtem ko kolesarjenja v Koroški, Zasavski in Primorsko-notranjski regiji praktično ni. Pešačijo največ v Zasavju (18 %), najmanj pa v Primorsko-notranjski regiji (6 %). V Zasavju se tudi največ vozijo z vlakom (4 %), uporaba vlaka pa je v Pomurski in Koroški regiji zanemarljiva. Z avtobusom se največ vozijo v Primorsko-notranjski regiji (8 %), najmanj pa v Pomurski regiji (1 %).

Ministrstvo za infrastrukturo, PNZ (2016)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri