Prostor za vse: Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru

Priročnik opisuje različne vrste funkcionalne oviranosti, predstavlja smernice za oblikovanje prostora, primernega za vse, in predstavlja možnosti za odpravljanje ovir v okolju, ki je bilo načrtovano brez upoštevanja potreb ljudi z ovirami. Namenjen je oblikovalcem, projektantom in arhitektom na eni strani ter snovalcem politik, ustvarjalcem javnih naročil in inšpekcijskim službam na drugi strani. V njem je predstavljeno urejanje dostopnih odprtih javnih površin v Sloveniji in po svetu.

Andreja Albreht, Petra Krištof, Alenka Pučnik, Alenka Bera, Franci Žiberna (2010)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri