Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti

Smernice vsebujejo usmeritve s področij: zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja, razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa, zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in potreb po zmanjšanju onesnaževanja z naslova osebnega prometa.

Ministrstvo za infrastrukturo (2018)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri