Streets for walking & cycling. Designing for safety, accessibility, and comfort in African cities

Streets for Walking & Cycling je priročnik, ki poudarja oblikovanje ulic v afriških mestih z vidika varnosti, dostopnosti in udobnosti. Razvila ga je organizacija ITDP Africa v partnerstvu z UN-Habitat. Zelo velik odstotek ljudi v afriških mestih izbira kot potovalni način hojo ali kolesarjenje. V mestih kot so Addis Ababa, Nairobi, Dar es Salaam in Lagos več kot 40 % ljudi svoje poti opravi peš ali s kolesom. Ta mesta so v osnovi mesta, kjer ljudje hodijo ali kolesarijo, vendar pa pogosto niso oblikovana temu primerno in nimajo ustrezne infrastrukture, da bi bila hoja in kolesarjenje varna in udobna. Priročnik poskuša ponuditi smernice, na podlagi katerih bi se to dalo spremeniti. Omenjena mesta in številna druga v regiji načrtujejo visokokakovostni tranzit z avtobusom BRT-sistem (Bus Rapid Transit), hoja in kolesarjenje pa lahko pri tem pripomoreta pri izboljšanju povezljivosti z zadnjim delom poti. Cilj trajnostnega razvoja 11.2. se sklicuje na širjenje dostopa do javnega prevoza, pri čemer pa so varne ceste ključne pri omogočanju ljudem, da varno in udobno dostopajo do teh hitrih povezav.

Christopher Kost, Naomi Mwaura, Advait Jani, Christopher Van Eyken (2018)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri