The Role of Walking and Cycling in Reducing Congestion. A Portfolio of Measures

Publikacija opisuje dejanske učinke in potencial različnih vrst ukrepov, ki so povezani s spodbujanjem hoje in kolesarjenja, na prometne zastoje v mestih. V publikaciji so prestavljene študije primerov. Opisani ukrepi so pripomogli k zmanjševanju zastojev ali so povečali hojo in/ali kolesarjenje, pri tem pa niso povečali zastojev.

Thorsten Koska, Frederic Rudolph (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH) (2016)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri