Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost. Smernice za pripravo Celostne prometne strategije

Smernice obsegajo enajst sklopov dejavnosti in so namenjene načrtovalcem prometa v slovenskih občinah in svetovalnih podjetjih ter drugim deležnikom, vključenih v pripravo in izvajanja Celostne prometne strategije. Publikacija predstavlja smernice, ki temeljijo na dokumentu Guidelines: Developing and Implementing Sustainable Urban Mobility Plan. Slovenske smernice so bile narejene na podlagi izkušenj, pridobljenih med procesom priprave predloga Prometne strategije Ljubljane, ki je potekal v okviru EU projekta Civitas Elan. Nekaj poudarkov je nastalo tudi na podlagi izkušenj z izdelavo Prometne strategije Občine Ljutomer.

Originalni dokument: Sebastian Frank Wefering, Siegfried Rupprecht, Sebastian Bührmann, Susanne Böhler-Baedeker; Slovenska priredba smernic: Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant, Lea Ružič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri