Trajnostna mobilnost za zadovoljno prihodnost. Prometna strategija občine Ljutomer

Prometna strategija občine Ljutomer vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometnega sistema, strateške cilje ter stebre, ki evidentirajo ključna področja ukrepanja. Njen ključni del je podrobnejši akcijski načrt. Dokument se osredotoča na prostor in prometni sistem celotne občine Ljutomer s poudarkom na naselju Ljutomer, kjer je zgoščena večina prometnih tokov ter so potrebe po ukrepanju največje.

Urbanistični inštitut RS: Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant, Lea Ružič; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2017)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri