Using FLOW’s Multimodal Transport Analysis Techniques in the Transport Planning Profession

Dokument prikazuje načine, na katere lahko pristop, razvit v okviru projekta FLOW, uporabijo podjetja in mestne uprave (vključno s svetovalci na področju prometnega načrtovanja in inženiringa ter proizvajalci prometne opreme), da bi znali bolje zastavljati vprašanja in podajati odgovore v zvezi z učinki ukrepov, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje. Dokument se lahko uporabi tudi kot pripomoček za podjetja, ki želijo komunicirati izboljšane metode pri analiziranju učinkovitosti multimodalnega prometnega sistema.

Andrew Nash and Martin Wedderburn (Walk21), Sofie Aelterman (Traject) (2018)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri