Vitality from Walking and Cycling

Finski prometni raziskovalni center Verne je v publikaciji Vitality from Walking and Cycling zbral nove podatke za spodbujanje hoje in kolesarjenja v mestih. Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu so opisani učinki, ki jih na lokalno gospodarstvo prinesejo izboljšani pogoji za pešce, prometni sistemi v centrih mest, ki spodbujajo hojo, ter načela načrtovanja prometa za pešce. Drugi del vključuje poglavja, ki opisujejo potencial premikanja s kolesom glede na geografske podatke ter obsežen izbor fotografij, ki prikazujejo najboljše infrastrukturne rešitve za kolesarje in najboljše prakse v zvezi z vzdrževanjem kolesarskih stez v zimskem času.

Tampere University of Technology, Transport Research Centre Verne (2014)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri