Walkability, transit, and body mass index: A panel approach

Raziskovalci vedno pogosteje iščejo povezavo med izbiro prometnega načina posameznika z zdravo telesno težo in jo večinoma tudi najdejo. Članek nadgrajuje predhodne raziskave z uporabo podatkov, ki so bili zbrani v ZDA med 1999 in 2013. Raziskovalci so opazovali, če ima sprememba izbire prometnega načina ali soseske posledice na telesno težo. Analiza se osredotoča na to, ali je javni prevoz oz. življenje v okolju, ki omogoča javni prevoz in aktivne prometne načine, povezan s spremembo telesne teže. Rezultati kažejo, da imamo na indeks telesne mase (ITM) največji vpliv, če se odrečemo avtomobilu.

Michael J. Smart: Journal of Transport & Health (2018)
Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri