Walkable Neighborhoods and Obesity. Evaluating Effects with a Propensity Score

Raziskovalci so na podlagi vzorca 103.912 žensk, prebivalk okrožja Salt Lake, starejših od 20 let, preučevali povezavo med osebami z ITM > 30 ter primernostjo soseske za hojo. Ugotovili so, da obstaja povezava med deležem oseb s prekomerno težo ter soseskami, ki imajo nižji indeks hodljivosti.

Lori Kowaleski-Jones, Cathleen Zick, Ken R. Smith, Barbara Brown, Heidi Hanson, J. Fan, University of Utah (2018)

Povezava na izvirni dokument

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri