Infrastruktura za pešce. Splošne usmeritve

Namen dokumenta je podati osnovna izhodišča o tem, kakšno je kakovostno oblikovanje javnega prostora za hojo in prijetno ter varno počutje pešcev. Podaja tudi osnovna merila za presojo ukrepov na…

Mednarodna listina za hojo

Mednarodna listina za hojo je referenčni dokument, ki ga lahko podpišejo mesta, organizacije, skupine in posamezniki. Z listino se želi spodbujati več hoje v vsakdanjem življenju ter boljšo hodljivost. Listina…

Pedestrians First: Tools for a Walkable City

Pedestrins First je orodje, ki ga je oblikoval inštitut ITDP (Institute for Transportation and Development Policy), in pomaga pri razumevanju in merjenju lastnosti, ki spodbujajo hodljivost in razvoj urbanega okolja…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri