Global Street Design Guide

The Global Street Design Guide je priročnik, ki postavlja nova izhodišča za načrtovanje mestnih ulic. Dokument z idejo, da je mesto v prvi vrsti prostor, namenjen ljudem, spreminja načrtovalske parametre,…

Masterplan Gehen

Osrednji načrt za hojo ponuja nov strateški okvir za promocijo hoje v Avstriji, s katerim želijo povečati uporabo hoje kot prometnega načina. Cilj načrta je ozaveščati o pomenu hoje znotraj…

Transit Oriented Development Standard 3.0

TOD Standard se zavzema za pravico vseh ljudi do mesta. Zavzema se za varno hojo in kolesarjenje, za enostavno in cenovno dostopno doseganje najbolj oddaljenih destinacij s hitrim in pogostim…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri